รอบชิงชนะเลิศ ตอน3-3
Spelling Bee
(4 มกราคม 2556) NJ Spelling Bee รอบชิงชนะเลิศ ตอน3-3